Názov
Kategória
III
IV
Priemer
43 %21 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
52 %40 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
42 %100 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
72 %40 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
42 %80 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %80 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
44 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
76 %100 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
48 %40 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
52 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
42 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
62 %60 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
24 %60 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
42 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
44 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
48 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
24 %60 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
42 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
62 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
32 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
42 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
46 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
52 %60 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
52 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
42 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
42 %60 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
20 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
46 %100 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
56 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
52 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
20 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
32 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
42 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %20 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
42 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
30 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte