Názov
Kategória
II
V
Priemer
65 %13 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
74 %100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
86 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
71 %62 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
38 %25 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %62 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
93 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %25 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
90 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
81 %25 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
95 %38 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
69 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
79 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
76 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
74 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
64 %25 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
67 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
64 %25 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
81 %25 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
60 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
60 %62 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
90 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
95 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
90 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
71 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
57 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %62 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
74 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
52 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
71 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %38 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
67 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
81 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
64 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
81 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %0 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
29 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
52 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
26 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
26 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte