Názov
Kategória
II
IV
VI
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %60 %20 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %0 %0 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
26 %0 %0 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
26 %0 %0 %
3Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %60 %60 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
29 %0 %60 %
7Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
38 %80 %20 %
8KSP, s.r.o.
mestská
52 %100 %60 %
8Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
52 %0 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %0 %0 %
11Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %20 %60 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
57 %0 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %0 %0 %
13Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
60 %0 %20 %
13TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %0 %60 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
60 %0 %0 %
17BPM, s.r.o.
mestská
64 %0 %0 %
17Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
64 %60 %0 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
64 %0 %60 %
Priemer
65 %21 %12 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
67 %0 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %80 %0 %
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
67 %0 %0 %
23Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
69 %60 %0 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
71 %40 %0 %
24Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
71 %0 %0 %
24Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
71 %0 %0 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
74 %0 %20 %
27Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %100 %0 %
27Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %0 %0 %
27Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
74 %0 %60 %
27Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
74 %40 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
76 %0 %0 %
33Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %0 %0 %
33Slovenská pošta, a.s.
štátna
79 %60 %0 %
35Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
81 %0 %0 %
35Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
81 %0 %0 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
81 %0 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
81 %0 %0 %
39Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
86 %100 %0 %
40Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
90 %0 %0 %
40Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
90 %40 %0 %
40Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
90 %0 %0 %
43Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
93 %0 %60 %
44Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
95 %0 %0 %
44Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
95 %60 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte