Názov
Kategória
II
III
IV
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
52 %46 %100 %60 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %76 %100 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
86 %42 %100 %0 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
38 %42 %80 %20 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %68 %80 %0 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %60 %20 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
64 %24 %60 %0 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
79 %24 %60 %0 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %26 %60 %60 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
95 %52 %60 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
69 %62 %60 %0 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
71 %72 %40 %0 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
90 %48 %40 %0 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
74 %52 %40 %0 %
Priemer
65 %43 %21 %12 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %26 %20 %60 %
16BPM, s.r.o.
mestská
64 %42 %0 %0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
29 %26 %0 %60 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
67 %20 %0 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
81 %42 %0 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
74 %20 %0 %20 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
90 %42 %0 %0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %42 %0 %0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
93 %44 %0 %60 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
81 %42 %0 %0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
67 %62 %0 %0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
52 %42 %0 %0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
26 %42 %0 %0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %48 %0 %0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
71 %56 %0 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
26 %30 %0 %0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
60 %46 %0 %20 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %42 %0 %0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
76 %42 %0 %0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %52 %0 %0 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
71 %42 %0 %0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
64 %32 %0 %60 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %42 %0 %60 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
60 %46 %0 %0 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %0 %0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
95 %42 %0 %0 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
81 %32 %0 %0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
74 %44 %0 %60 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
90 %52 %0 %0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
81 %52 %0 %0 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
57 %42 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte