Názov
Kategória
I
III
V
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %42 %25 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %42 %0 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %52 %100 %
4Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %48 %0 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %24 %25 %
4Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %24 %0 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %52 %25 %
8Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %44 %0 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %42 %0 %
8Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %48 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %42 %0 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %42 %0 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %46 %0 %
12Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %32 %25 %
15Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %44 %0 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %62 %0 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %42 %38 %
18Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %72 %62 %
18Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %62 %0 %
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %62 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %20 %0 %
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %20 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %68 %62 %
20Transpetrol, a.s.
štátna
47 %46 %62 %
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %42 %25 %
Priemer
44 %43 %13 %
28Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %42 %0 %
29Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %76 %25 %
29Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %42 %0 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %0 %
32Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %42 %0 %
33Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %32 %0 %
33Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %52 %0 %
35Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %26 %0 %
35Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %56 %0 %
37BPM, s.r.o.
mestská
19 %42 %0 %
37KSP, s.r.o.
mestská
19 %46 %0 %
37Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %30 %0 %
40Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %52 %0 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %26 %0 %
41Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %52 %38 %
43MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %42 %0 %
44Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %42 %0 %
45Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte