Názov
Kategória
I
III
IV
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %20 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %20 %0 %
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %24 %60 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %24 %60 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %26 %0 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %60 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %26 %20 %
8Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %30 %0 %
9Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %32 %0 %
9Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %32 %0 %
11BPM, s.r.o.
mestská
19 %42 %0 %
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %60 %
11Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %42 %0 %
11Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %42 %80 %
11Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %42 %0 %
11Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %42 %0 %
11Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %42 %0 %
11Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %42 %0 %
11MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %42 %0 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %42 %100 %
11Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %42 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %42 %0 %
11Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %42 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %42 %0 %
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %
11Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %42 %0 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %
Priemer
44 %43 %21 %
28Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %44 %0 %
28Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %44 %0 %
30KSP, s.r.o.
mestská
19 %46 %100 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %46 %0 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
47 %46 %0 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %48 %0 %
33Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %48 %40 %
35Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %52 %0 %
35Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %52 %60 %
35Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %52 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %52 %0 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %52 %40 %
40Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %56 %0 %
41Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %62 %0 %
41Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %62 %60 %
43Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %68 %80 %
44Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %72 %40 %
45Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %76 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte