Názov
Kategória
I
III
IV
V
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %76 %100 %25 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %72 %40 %62 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %68 %80 %62 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %62 %0 %0 %
4Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %62 %60 %0 %
6Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %56 %0 %0 %
7Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %52 %0 %38 %
7Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %52 %60 %0 %
7Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %52 %0 %0 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %52 %0 %25 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %52 %40 %100 %
12Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %48 %0 %0 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %48 %40 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
19 %46 %100 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %46 %0 %0 %
14Transpetrol, a.s.
štátna
47 %46 %0 %62 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %44 %0 %0 %
17Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %44 %0 %0 %
Priemer
44 %43 %21 %13 %
19BPM, s.r.o.
mestská
19 %42 %0 %0 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %60 %62 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %42 %0 %25 %
19Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %42 %80 %25 %
19Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %42 %0 %0 %
19Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %42 %0 %0 %
19Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %42 %0 %0 %
19Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %42 %0 %0 %
19MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %42 %0 %0 %
19Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %42 %100 %0 %
19Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %42 %0 %0 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %42 %0 %0 %
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %42 %0 %0 %
19TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %42 %0 %0 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %0 %
19Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %42 %0 %38 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %42 %0 %0 %
36Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %32 %0 %25 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %32 %0 %0 %
38Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %30 %0 %0 %
39Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %26 %0 %0 %
39Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %60 %0 %
39Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %26 %20 %0 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %24 %60 %25 %
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %24 %60 %0 %
44Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %20 %0 %0 %
44Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %20 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte