Názov
Kategória
I
II
IV
1KSP, s.r.o.
mestská
19 %52 %100 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %74 %100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %86 %100 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %38 %80 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %67 %80 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %60 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %64 %60 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %79 %60 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %60 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %95 %60 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %69 %60 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %71 %40 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %90 %40 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %74 %40 %
Priemer
44 %65 %21 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %57 %20 %
16BPM, s.r.o.
mestská
19 %64 %0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %29 %0 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %67 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %81 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %74 %0 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %90 %0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %79 %0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %93 %0 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %81 %0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %67 %0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %52 %0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %26 %0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %60 %0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %71 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %26 %0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %60 %0 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %55 %0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %76 %0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %74 %0 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %71 %0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %64 %0 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %60 %0 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
47 %60 %0 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %95 %0 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %81 %0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %74 %0 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %90 %0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %81 %0 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %57 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte