Názov
Kategória
I
II
III
V
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %42 %62 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %42 %0 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %26 %42 %0 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %26 %30 %0 %
3Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %26 %0 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %29 %26 %0 %
7Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %38 %42 %25 %
8KSP, s.r.o.
mestská
19 %52 %46 %0 %
8Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %52 %42 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %55 %42 %0 %
11Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %57 %26 %0 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %57 %42 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %60 %48 %0 %
13Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %60 %46 %0 %
13TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %60 %42 %0 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
47 %60 %46 %62 %
17BPM, s.r.o.
mestská
19 %64 %42 %0 %
17Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %64 %24 %25 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %64 %32 %25 %
Priemer
44 %65 %43 %13 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %67 %20 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %67 %68 %62 %
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %67 %62 %0 %
23Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %69 %62 %0 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %71 %72 %62 %
24Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %71 %56 %0 %
24Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %71 %42 %0 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %74 %20 %0 %
27Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %74 %76 %25 %
27Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %74 %52 %38 %
27Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %74 %44 %0 %
27Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %74 %52 %100 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %76 %42 %0 %
33Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %79 %42 %0 %
33Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %79 %24 %0 %
35Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %81 %42 %25 %
35Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %81 %42 %0 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %81 %32 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %81 %52 %25 %
39Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %86 %42 %0 %
40Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %90 %42 %0 %
40Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %90 %48 %0 %
40Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %90 %52 %0 %
43Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %93 %44 %0 %
44Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %95 %42 %38 %
44Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %95 %52 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte