Názov
Kategória
Spolu
III
VI
Priemer
43 %43 %12 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %42 %20 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %42 %0 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %52 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %48 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %24 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %24 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %52 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %44 %60 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %42 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %48 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %42 %60 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %42 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %46 %20 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %32 %60 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %44 %60 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %62 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %42 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %72 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %62 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %42 %20 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %20 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %20 %20 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
46 %46 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %42 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %42 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %42 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %76 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %42 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %26 %60 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %42 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %32 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %52 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %26 %60 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %56 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
31 %42 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %46 %60 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %30 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %52 %0 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %26 %60 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %52 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %42 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %42 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte