Názov
Kategória
Spolu
II
III
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %74 %76 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %71 %72 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %67 %68 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %67 %62 %
4Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %69 %62 %
6Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %71 %56 %
7Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %74 %52 %
7Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %95 %52 %
7Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %90 %52 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %81 %52 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %74 %52 %
12Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %60 %48 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %90 %48 %
14KSP, s.r.o.
mestská
38 %52 %46 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %60 %46 %
14Transpetrol, a.s.
štátna
46 %60 %46 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %93 %44 %
17Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %74 %44 %
Priemer
43 %65 %43 %
19BPM, s.r.o.
mestská
31 %64 %42 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %10 %42 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %81 %42 %
19Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %38 %42 %
19Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %90 %42 %
19Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %79 %42 %
19Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %81 %42 %
19Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %52 %42 %
19MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %26 %42 %
19Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %86 %42 %
19Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %55 %42 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %76 %42 %
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %71 %42 %
19TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %60 %42 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %10 %42 %
19Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %95 %42 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %57 %42 %
36Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %64 %32 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %81 %32 %
38Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %26 %30 %
39Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %29 %26 %
39Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %26 %26 %
39Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %57 %26 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %64 %24 %
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %79 %24 %
44Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %67 %20 %
44Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %74 %20 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte