Názov
Kategória
Spolu
I
V
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %0 %
2Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %0 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %0 %
4Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %0 %
4Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %38 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %0 %
7BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %0 %
7KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %0 %
7Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %0 %
10Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %0 %
10Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %0 %
12Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %0 %
12Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %0 %
15Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %0 %
16Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %25 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %0 %
18Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %0 %
Priemer
43 %44 %13 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %25 %
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %62 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %0 %
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %62 %
20Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %62 %
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %0 %
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %0 %
27Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %62 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %0 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %38 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %0 %
30Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %0 %
32Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %0 %
32Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %0 %
32Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %25 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %0 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %0 %
36Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %0 %
36Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %0 %
39Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %0 %
39Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %25 %
39Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %0 %
39Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %25 %
43Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %100 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %0 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %25 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte