Názov
Kategória
Spolu
I
III
V
VI
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %76 %25 %0 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %72 %62 %0 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %68 %62 %0 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %62 %0 %0 %
4Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %62 %0 %0 %
6Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %56 %0 %0 %
7Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %52 %38 %0 %
7Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %52 %0 %0 %
7Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %52 %0 %0 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %52 %25 %0 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %52 %100 %0 %
12Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %48 %0 %0 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %48 %0 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %46 %0 %60 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %46 %0 %20 %
14Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %46 %62 %0 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %44 %0 %60 %
17Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %44 %0 %60 %
Priemer
43 %44 %43 %13 %12 %
19BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %42 %0 %0 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %42 %62 %20 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %42 %25 %0 %
19Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %42 %25 %20 %
19Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %42 %0 %0 %
19Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %42 %0 %0 %
19Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %42 %0 %0 %
19Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %42 %0 %0 %
19MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %42 %0 %0 %
19Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %42 %0 %0 %
19Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %42 %0 %0 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %42 %0 %0 %
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %42 %0 %0 %
19TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %42 %0 %60 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %42 %0 %0 %
19Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %42 %38 %0 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %42 %0 %0 %
36Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %32 %25 %60 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %32 %0 %0 %
38Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %30 %0 %0 %
39Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %26 %0 %60 %
39Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %26 %0 %60 %
39Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %26 %0 %60 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %24 %25 %0 %
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %24 %0 %0 %
44Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %20 %0 %0 %
44Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %20 %0 %20 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte