Názov
Kategória
Spolu
I
II
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %38 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %86 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %74 %
4Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %60 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %64 %
4Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %79 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %81 %
8Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %93 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %76 %
8Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %90 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %60 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %79 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %60 %
12Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %64 %
15Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %74 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %69 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %95 %
18Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %71 %
18Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %67 %
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %10 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %67 %
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %74 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %67 %
20Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %60 %
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %10 %
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %57 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %81 %
Priemer
43 %44 %65 %
28Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %90 %
29Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %74 %
29Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %71 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %26 %
32Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %55 %
33Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %81 %
33Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %90 %
35Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %29 %
35Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %71 %
37BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %64 %
37KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %52 %
37Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %26 %
40Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %95 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %57 %
41Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %74 %
43MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %26 %
44Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %81 %
45Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %52 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte