Názov
Kategória
Spolu
I
II
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %74 %100 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %10 %62 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %71 %62 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %67 %62 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %60 %62 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %74 %38 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %95 %38 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %81 %25 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %38 %25 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %74 %25 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %64 %25 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %64 %25 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %81 %25 %
Priemer
43 %44 %65 %13 %
14BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %64 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %29 %0 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %67 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %74 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %52 %0 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %90 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %79 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %93 %0 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %81 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %67 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %52 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %26 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %60 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %71 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %26 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %60 %0 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %86 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %55 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %79 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %76 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %90 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %26 %0 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %57 %0 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %71 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %60 %0 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %10 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %81 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %74 %0 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %95 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %90 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %69 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %57 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte