Názov
Kategória
Spolu
I
II
III
IV
V
Priemer
43 %44 %65 %43 %21 %13 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %74 %52 %40 %100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %86 %42 %100 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %71 %72 %40 %62 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %38 %42 %80 %25 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %67 %68 %80 %62 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %93 %44 %0 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %74 %76 %100 %25 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %90 %48 %40 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %81 %52 %0 %25 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %95 %42 %0 %38 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %69 %62 %60 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %79 %24 %60 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %76 %42 %0 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %74 %44 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %60 %48 %0 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %64 %24 %60 %25 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %79 %42 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %67 %62 %0 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %64 %32 %0 %25 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %60 %42 %0 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %81 %42 %0 %25 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %60 %46 %0 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %60 %46 %0 %62 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %90 %42 %0 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %95 %52 %60 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %90 %52 %0 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %71 %42 %0 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %57 %42 %0 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %10 %42 %60 %62 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %74 %20 %0 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %52 %46 %100 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %71 %56 %0 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %74 %52 %0 %38 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %67 %20 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %81 %32 %0 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %55 %42 %0 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %64 %42 %0 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %81 %42 %0 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %10 %42 %0 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %26 %26 %60 %0 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %57 %26 %20 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %29 %26 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %52 %42 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %26 %30 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %26 %42 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte