II.13. Sú v zmluvách uvedené predmety zmlúv?

 
Názov
Kategória
II.13
 
1BPM, s.r.o.
mestská
áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Nemajú na stránke zverejnené zmluvy, na CRZ sú 2.
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie nemajú zverejnené žiadne zmluvy za 2011 ani 2012, na crz iba 1
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
čiastočne Nie sú zverejnené všetky zmluvy.
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne iba vybrané zmluvy s hodnotou nad 10000 eur, nedisponuje verejným majetkom
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie Majú zverejnenú 1 zmluvu.
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
čiastočne Nedajú sa otvoriť všetky zmluvy (.docx).
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte