II.9. Dajú sa zverejnené zmluvy na stránke nájsť jednoducho?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1BPM, s.r.o.
mestská
áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie Nemajú na stránke zverejnené zmluvy, na CRZ sú 2.
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie zverejňujú iba v CRZ vôbec nemajú sekciu o zverejňovaní na stránke
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne Zmluvy po 1. 1. 2012 sú zverejnené iba v CRZ, na stránke však nie je odkaz.
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
čiastočne Na stránke sú uverejnené staršie zmluvy, chýba odkaz na CRZ, kde sú ostatné.
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie Majú zverejnenú 1 zmluvu.
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno Nedajú sa otvoriť všetky zmluvy (.docx).
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie Na stránke o nich nie je zmienka, sú však na CRZ.
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne Na stránke sú uverejnené iba zmluvy s PZS, chýba odkaz na CRZ, kde sú ostatné.
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne Spoločnosť má dve web-stránky a sekcia venovaná zmluvám je len na jednej.
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte