II.1. Zhodnoťte ochotu hovorcu alebo tlačového oddelenia, kde 0= veľmi zlá a 7= výborná.

 
Názov
Kategória
II.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
chýba hodnotenie novinára
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 priemerné hodnotenie: 2
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 priemerné hodnotenie: 4 (iba jedno hodnotenie)
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 priemerné hodnotenie: 4,2
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 priemerné hodnotenie: 4,2
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
5 priemerné hodnotenie: 4,5
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
chýba hodnotenie novinára nikto ju nehodnotil, priemer
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
5
1KSP, s.r.o.
mestská
chýba hodnotenie novinára priemer, nikto ju nehodnotil
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4,4
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
5 priemerné hodnotenie: 5 (iba jedno hodnotenie)
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4,3
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
7 priemerné hodnotenie: 7 (iba jedno hodnotenie)
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 priemerné hodnotenie: 6 (iba jedno hodnotenie)
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 priemerné hodnotenie: 6 (iba jedno hodnotenie)
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
1 priemerné hodnotenie: 1 (iba jedno hodnotenie)
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
chýba hodnotenie novinára priemer, nikto nehodnotil
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
chýba hodnotenie novinára priemer, nikto ju nehodnotil
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
5
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
chýba hodnotenie novinára priemer, nikto ju nehodnotil
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
5 priemerné hodnotenie: 4,8
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4,2
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4,3
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 priemerné hodnotenie: 1 (iba jedno hodnotenie)
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
5 priemerné hodnotenie: 5,1
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
5
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
5 priemerné hodnotenie: 4,8
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
chýba hodnotenie novinára nikto nehodnotil, priemer
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
chýba hodnotenie novinára priemer, nikto ju nehodnotil
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
chýba hodnotenie novinára nikto nehodnotil
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
5
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 priemerné hodnotenie: 5
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4
1Transpetrol, a.s.
štátna
2 priemerné hodnotenie: 2
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 priemerné hodnotenie: 2,3
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3 priemerné hodnotenie: 3 (iba jedno hodnotenie)
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 3,5
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
6 priemerné hodnotenie: 6 (iba jedno hodnotenie)
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
7 priemerné hodnotenie: 7 (iba jedno hodnotenie)
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 priemerné hodnotenie: 4,1
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte