I.1. Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená vo výročných správach súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
za jeden rok
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
za 2 roky
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
všetky
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
všetky
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
za jeden rok
1KSP, s.r.o.
mestská
za jeden rok
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
žiadna
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
všetky
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
žiadna
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
žiadna
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
žiadna spoločnosť zaslala iba informatívne správy o hospodárení
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
všetky
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
žiadna firma nám poslala správu o činnosti, ale neobsahuje žiadnu súvahu ani výkaz ziskov a strát
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
za jeden rok Výročné správy spoločnosť SMMK publikovala v Obchodnom vestníku (č. 118/2010 a č. 173/2011)
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
všetky
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte