Názov
Kategória
Spolu
II
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %29 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %52 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %57 %60 %
5Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %60 %20 %
Priemer
34 %55 %17 %
6BPM, s.r.o.
mestská
31 %64 %0 %
6Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %67 %0 %
6Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %71 %0 %
6Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %81 %0 %
6Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %81 %0 %
6Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %67 %0 %
6Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %52 %0 %
6MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %26 %0 %
6Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %26 %0 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %71 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte