Názov
Kategória
Spolu
I
VI
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %20 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %0 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %0 %
4Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %0 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %0 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %0 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %60 %
Priemer
34 %28 %17 %
8Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %60 %
9BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %0 %
9KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %60 %
9Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %0 %
12Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %60 %
13MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %0 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %0 %
15Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte