Analýza úrovne transparentnosti slovenských mestských firiem

V rámci najnovšieho rebríčka transparentnosti 100 významných verejných firiem (december 2019) sme sa špecificky zamerali aj na úroveň otvorenosti mestských obchodných spoločností, ktoré tvorili takmer polovicu z celej hodnotenej vzorky. Hoci mestské firmy hospodária rádovo s menšími prostriedkami oproti najväčším štátnym spoločnostiam ako Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Slovenský plynárenský priemysel, mestá a obce cez takéto firmy poskytujú svojim obyvateľom dôležité služby súvisiace s vykurovaním, pitnou vodou, zvozom odpadu, údržbou zelene, správou bytov či mestskou dopravou. Hlavné zistenia o miere otvorenosti mestských spoločností voči verejnej kontrole, ako aj príklady dobrej praxe, sme zhrnuli v nasledovnej analýze.

Print Friendly, PDF & Email

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte