IV.3. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopisy členov jej štatutárneho a kontrolného orgánu?

 
Názov
Kategória
IV.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 15.7.
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie jediný životopis je riaditeľa riadenia dopravy viď link viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link viď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
Priemer
0,48 b.
81Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú údaje o členoch dozornej rady viď link
81Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
81Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne niektoré životopisy boli dostupné do výmeny orgánov v spetembri 2019 nedostupné viď link
81Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady a jedného člena Rady banky viď link
81Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
81TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dáta nenájdené 29.7. viď link
81Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
81Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
81Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne životopisy sú bez špecifikácií, chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
97Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno chýba životopis jedného člena dozornej rady viď link
97Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
97Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
97Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte