II.4. Zverejňuje spoločnosť aj zmluvy o ich hlavnom predmete podnikania alebo aspoň relevantné informácie o ich uzatvorení?

 
Názov
Kategória
II.4
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1MsBP
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zverejňuje zmluvy bez potrebných metadát o nich
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dodávateľské zmluvy o prenájme zverejnené, avšak bez potrebných metadát
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie minimum úverových zmlúv zverejnených protistranou
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba ojedinelá zmluva na dodávku pitnej vody s inou verejnou inštitúciou
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
30Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30BIONT, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zverejňuje metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňujú nájomné zmluvy avšak bez prílohy určujúcej cenu nájmu, v metadátach k zmluvám chýba cena
30Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňuje iba nájomné zmluvy a neúplné metadáta o nich
30Horezza, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou, v metadátach často chýba cena
30Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľkých zmluvách bez uvedenia ceny
30Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.čiastočne prevažne len metadáta o dodávateľských zmluvách, len pri niektorých uvedená cena
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
30Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
30Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
30Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.čiastočne dodávateľské zmluvy zverejnené protistranou
30Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.čiastočne dodávateľské zmluvy zverejnené protistranou
30Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez uvedenia ceny
30Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne informácie iba o rámcových zmluvách, nešpecifikovaná cena
30Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
30Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
30Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne bez dodávateľských zmlúv a špecifikovanej hodnoty v metadátach
30SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.čiastočne iba nájomné zmluvy
30Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.čiastočne iba informácie o nájomných zmluvách, zväčša bez uvedenia ich hodnoty
30TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne nájomné zmluvy
30Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
30Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
30Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní výkonov osobnej železničnej dopravy zverejnené ministerstvom dopravy
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy o dodávke a odbere tepla bez špecifikovanej sumy
Priemer
2,24 b.
60AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.áno
60Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
4 b.áno
60BARDTERM, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.áno
60Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.áno
60Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno
60Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.áno
60ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.áno
60Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.áno
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.áno
60Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno
60MBB a.s.
mestská
4 b.áno
60MH Invest, s.r.o.
štátna
4 b.áno
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.áno
60Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno
60Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4 b.áno
60Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
4 b.áno
60Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.áno
60Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.áno
60Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.áno
60Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.áno
60Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.áno
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.áno
60Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno
60TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
4 b.áno
60Verejné prístavy, a.s.
štátna
4 b.áno
60Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.áno
60Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.áno
60Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.áno
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
4 b.áno
60Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno
60Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte