Názov
Kategória
Známka
V
Priemer
C-32 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-15 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C64 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+44 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E5 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-13 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-46 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+13 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D56 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+51 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-15 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D35 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D20 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+13 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-15 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-5 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-5 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-5 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D15 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D58 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-49 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+3 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+18 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-48 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-58 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-15 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D15 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+13 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C5 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C63 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D18 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-25 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-25 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+18 %
1Horezza, a.s.
štátna
E+15 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %
1MBB a.s.
mestská
D0 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-5 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+5 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+23 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-63 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+0 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D20 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+3 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-18 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B83 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C33 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-13 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+35 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+5 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+20 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+54 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B56 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B58 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C41 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+20 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-56 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-78 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+49 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+78 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-45 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B66 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+66 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-86 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-65 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C3 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D20 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-28 %
1MsBP
mestská
E8 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+40 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+15 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D20 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A83 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-63 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-25 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-15 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+61 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B88 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B5 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D5 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+23 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C43 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-71 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+90 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte