Názov
Kategória
Známka
IV
V
VI
Priemer
C-34 %32 %36 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+94 %90 %100 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B40 %83 %38 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %63 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-34 %25 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-42 %25 %40 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B57 %66 %100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B45 %56 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B52 %80 %36 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B67 %88 %25 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-38 %65 %100 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-48 %58 %13 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+77 %49 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+41 %38 %100 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B76 %5 %88 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+12 %54 %31 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-21 %18 %18 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+29 %40 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C40 %5 %34 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %65 %63 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C29 %33 %14 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A73 %83 %94 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B67 %58 %84 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-54 %15 %63 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D19 %20 %40 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+33 %66 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C43 %64 %13 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+20 %5 %40 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+33 %10 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C29 %41 %66 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+56 %61 %75 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+53 %44 %78 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-16 %45 %25 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+64 %20 %100 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %5 %40 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C19 %43 %13 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C48 %3 %25 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-28 %25 %15 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D11 %35 %0 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D33 %20 %38 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+12 %23 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-27 %5 %31 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %0 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-62 %86 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-52 %5 %31 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-38 %56 %14 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-30 %41 %63 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-33 %18 %100 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+11 %51 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+28 %13 %75 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %15 %25 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D33 %5 %0 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-2 %15 %13 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+56 %78 %34 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-21 %28 %
1MBB a.s.
mestská
D40 %0 %25 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-33 %48 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+15 %18 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C56 %63 %31 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D8 %15 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D26 %20 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-79 %78 %40 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-24 %5 %14 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+41 %0 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+30 %13 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D19 %20 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+43 %3 %39 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+21 %40 %25 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-73 %71 %40 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %15 %0 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+49 %20 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+40 %0 %81 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D7 %15 %25 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D35 %56 %40 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %63 %40 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+30 %3 %18 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-19 %0 %0 %
1Horezza, a.s.
štátna
E+24 %15 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-22 %15 %40 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D21 %58 %19 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+48 %35 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+26 %18 %25 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %38 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E29 %5 %19 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-48 %5 %0 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-39 %65 %25 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %13 %0 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+50 %23 %40 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E10 %25 %25 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %15 %25 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %49 %13 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %46 %25 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-40 %13 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+17 %13 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-2 %15 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %5 %14 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+24 %5 %40 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %13 %25 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+46 %0 %40 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D43 %18 %25 %
1MsBP
mestská
E29 %8 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte