Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
IV
V
VI
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+100 %88 %100 %
2
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+80 %79 %83 %
3
Postnord
štátna
A+87 %76 %33 %
4
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A83 %65 %50 %
5
De Volksbank
štátna
A100 %51 %0 %
6
Vattenfall
štátna
A87 %51 %33 %
7
BBC
štátna
A-87 %65 %83 %
8
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-43 %66 %
9
VR Group
štátna
A-73 %65 %0 %
10
Transport for London
mestská
B+87 %41 %17 %
11
ČEPS, a.s.
štátna
B+67 %54 %17 %
12
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+67 %94 %0 %
13
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+79 %84 %
14
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+77 %51 %100 %
15
Posti Group Corporation
štátna
B+80 %65 %17 %
16
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+40 %79 %33 %
17
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B52 %87 %58 %
18
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B77 %79 %0 %
19
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B64 %68 %58 %
20
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B67 %56 %0 %
21
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B47 %66 %100 %
22
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B70 %40 %42 %
23
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %88 %0 %
24
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-83 %29 %25 %
25
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-67 %79 %58 %
26
České dráhy, a.s.
štátna
B-27 %54 %25 %
27
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-77 %15 %100 %
28
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-61 %66 %0 %
29
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-43 %56 %0 %
30
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-33 %51 %0 %
31
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-73 %6 %67 %
32
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-30 %76 %
33
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-45 %66 %
34
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-30 %65 %0 %
35
NI Water
štátna
C+53 %31 %0 %
36
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+60 %57 %33 %
37
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+39 %35 %
38
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+64 %26 %0 %
39
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+60 %54 %33 %
40
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+47 %66 %0 %
41
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+47 %56 %17 %
42
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+25 %62 %
43
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+61 %3 %0 %
44
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+33 %38 %0 %
44
Port of Rotterdam
mestská
C+67 %6 %0 %
46
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C47 %6 %0 %
47
ČD Cargo, a.s.
štátna
C27 %18 %0 %
48
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C43 %18 %0 %
49
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C29 %43 %58 %
50
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C14 %54 %0 %
51
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C27 %38 %0 %
52
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C43 %6 %25 %
53
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C27 %76 %0 %
54
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-27 %12 %
55
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-50 %6 %58 %
56
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-47 %6 %17 %
56
Stadtwerke München
mestská
C-15 %56 %50 %
56
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-27 %6 %0 %
Priemer
C-41 %31 %17 %
59
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-47 %3 %58 %
60
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-27 %32 %
61
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %56 %
62
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-18 %12 %0 %
63
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-57 %3 %0 %
64
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-47 %29 %
65
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-47 %3 %0 %
66
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-21 %35 %
67
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-67 %6 %0 %
68
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-0 %40 %0 %
69
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-39 %24 %
70
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-23 %29 %0 %
71
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-23 %31 %42 %
72
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-35 %6 %0 %
73
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-62 %6 %
74
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+23 %53 %0 %
75
BIONT, a.s.
štátna
D+35 %3 %
76
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+17 %6 %0 %
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+23 %3 %0 %
78
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+43 %0 %
79
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+27 %6 %0 %
80
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+36 %3 %
81
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+23 %6 %0 %
82
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+3 %6 %0 %
82
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %3 %33 %
84
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+27 %40 %0 %
85
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+43 %0 %50 %
86
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+10 %15 %
87
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %37 %0 %
88
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D27 %0 %0 %
89
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D35 %0 %0 %
90
OKTE, a.s
štátna
D18 %6 %0 %
91
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D23 %3 %0 %
91
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D3 %6 %33 %
93
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D12 %0 %0 %
93
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D0 %6 %0 %
95
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D23 %3 %0 %
96
MBB a.s.
mestská
D43 %0 %0 %
96
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %6 %0 %
98
Transpetrol, a.s.
štátna
D15 %24 %0 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-47 %6 %
100
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %66 %0 %
101
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+25 %0 %0 %
102
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+39 %6 %33 %
103
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+30 %12 %
104
MsBP
mestská
E+39 %3 %
105
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+27 %6 %0 %
106
Horezza, a.s.
štátna
E+32 %6 %
107
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+32 %6 %0 %
108
ENERGO-SK, a.s.
župná
E32 %26 %
109
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E27 %6 %0 %
110
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E14 %29 %0 %
111
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E15 %43 %0 %
112
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E30 %3 %0 %
113
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E27 %3 %0 %
114
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E27 %6 %0 %
115
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %3 %0 %
116
Vadaš s.r.o.
mestská
E-30 %0 %0 %
117
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-39 %0 %0 %
118
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-14 %3 %
119
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-14 %6 %0 %
120
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F0 %0 %0 %
121
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F3 %6 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte