Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
III
IV
V
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+100 %100 %88 %
2
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+100 %80 %79 %
3
Postnord
štátna
A+0 %87 %76 %
4
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A100 %83 %65 %
5
De Volksbank
štátna
A0 %100 %51 %
6
Vattenfall
štátna
A0 %87 %51 %
7
BBC
štátna
A-0 %87 %65 %
8
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-100 %43 %66 %
9
VR Group
štátna
A-0 %73 %65 %
10
Transport for London
mestská
B+100 %87 %41 %
11
ČEPS, a.s.
štátna
B+0 %67 %54 %
12
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+100 %67 %94 %
13
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+100 %79 %84 %
14
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+100 %77 %51 %
15
Posti Group Corporation
štátna
B+0 %80 %65 %
16
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+100 %40 %79 %
17
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B0 %52 %87 %
18
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B100 %77 %79 %
19
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B100 %64 %68 %
20
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B100 %67 %56 %
21
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B100 %47 %66 %
22
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B0 %70 %40 %
23
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B100 %60 %88 %
24
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-0 %83 %29 %
25
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-100 %67 %79 %
26
České dráhy, a.s.
štátna
B-100 %27 %54 %
27
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-0 %77 %15 %
28
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-100 %61 %66 %
29
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-100 %43 %56 %
30
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-100 %33 %51 %
31
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-100 %73 %6 %
32
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-100 %30 %76 %
33
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-100 %45 %66 %
34
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-100 %30 %65 %
35
NI Water
štátna
C+0 %53 %31 %
36
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+0 %60 %57 %
37
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+100 %39 %35 %
38
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+100 %64 %26 %
39
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+100 %60 %54 %
40
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+100 %47 %66 %
41
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+100 %47 %56 %
42
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+100 %25 %62 %
43
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+100 %61 %3 %
44
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+100 %33 %38 %
44
Port of Rotterdam
mestská
C+0 %67 %6 %
46
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C100 %47 %6 %
47
ČD Cargo, a.s.
štátna
C100 %27 %18 %
48
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C100 %43 %18 %
49
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C100 %29 %43 %
50
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C0 %14 %54 %
51
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C100 %27 %38 %
52
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C100 %43 %6 %
53
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C100 %27 %76 %
54
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-0 %27 %12 %
55
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-100 %50 %6 %
56
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-0 %47 %6 %
56
Stadtwerke München
mestská
C-50 %15 %56 %
56
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-100 %27 %6 %
Priemer
C-55 %41 %31 %
59
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-0 %47 %3 %
60
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-100 %27 %32 %
61
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-50 %43 %56 %
62
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-100 %18 %12 %
63
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-0 %57 %3 %
64
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-47 %29 %
65
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-100 %47 %3 %
66
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-0 %21 %35 %
67
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-0 %67 %6 %
68
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-100 %0 %40 %
69
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-100 %39 %24 %
70
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-0 %23 %29 %
71
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-0 %23 %31 %
72
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-100 %35 %6 %
73
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-100 %62 %6 %
74
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+23 %53 %
75
BIONT, a.s.
štátna
D+100 %35 %3 %
76
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+100 %17 %6 %
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+0 %23 %3 %
78
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+0 %43 %0 %
79
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+0 %27 %6 %
80
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+0 %36 %3 %
81
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+100 %23 %6 %
82
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+100 %3 %6 %
82
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+0 %37 %3 %
84
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+0 %27 %40 %
85
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+43 %0 %
86
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+100 %10 %15 %
87
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+0 %22 %37 %
88
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D0 %27 %0 %
89
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D100 %35 %0 %
90
OKTE, a.s
štátna
D0 %18 %6 %
91
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D0 %23 %3 %
91
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D0 %3 %6 %
93
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D0 %12 %0 %
93
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D0 %6 %
95
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D0 %23 %3 %
96
MBB a.s.
mestská
D100 %43 %0 %
96
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D0 %27 %6 %
98
Transpetrol, a.s.
štátna
D0 %15 %24 %
99
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-100 %47 %6 %
100
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+0 %14 %66 %
101
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+0 %25 %0 %
102
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+100 %39 %6 %
103
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+100 %30 %12 %
104
MsBP
mestská
E+100 %39 %3 %
105
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+0 %27 %6 %
106
Horezza, a.s.
štátna
E+100 %32 %6 %
107
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+0 %32 %6 %
108
ENERGO-SK, a.s.
župná
E0 %32 %26 %
109
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E100 %27 %6 %
110
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E0 %14 %29 %
111
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E0 %15 %43 %
112
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E100 %30 %3 %
113
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E27 %3 %
114
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E27 %6 %
115
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-100 %14 %3 %
116
Vadaš s.r.o.
mestská
E-0 %30 %0 %
117
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-0 %39 %0 %
118
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-0 %14 %3 %
119
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-0 %14 %6 %
120
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F0 %0 %
121
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F0 %3 %6 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte