Názov
Kategória
Známka
II
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %94 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %38 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %84 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %40 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %40 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %31 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %25 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %14 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %40 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %31 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %18 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %40 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %39 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %81 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %25 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %25 %
Priemer
D+33 %26 %
20MBB a.s.
mestská
D42 %25 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %38 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %19 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %0 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %25 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %25 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %0 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %0 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %40 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %14 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %13 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %0 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %0 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %0 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %25 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %40 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %25 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %14 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %25 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %18 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %40 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %0 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %40 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %19 %
45MsBP
mestská
E6 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %25 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte