Názov
Kategória
Známka
II
III
VI
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %25 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %18 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %18 %0 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %76 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %45 %0 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+44 %18 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %18 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D47 %18 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %18 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %18 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %30 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-32 %9 %0 %
13Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %13 %
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
C50 %78 %13 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-42 %18 %13 %
13Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-65 %30 %13 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %28 %13 %
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %55 %14 %
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %41 %14 %
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C58 %45 %14 %
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %41 %14 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-47 %40 %15 %
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %9 %18 %
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %43 %18 %
25BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %18 %19 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %27 %19 %
27Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-51 %58 %25 %
27AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %15 %25 %
27Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %65 %25 %
27CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %41 %25 %
27MBB a.s.
mestská
D42 %41 %25 %
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %60 %25 %
27Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %18 %25 %
27Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %41 %25 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %32 %25 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %18 %25 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %33 %25 %
27TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %41 %25 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %65 %25 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B68 %70 %25 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+63 %50 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-46 %20 %31 %
43Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %25 %31 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %33 %31 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+42 %55 %34 %
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C61 %32 %34 %
47Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B69 %80 %36 %
Priemer
C-43 %43 %36 %
48Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %65 %38 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %45 %38 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %29 %39 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %43 %40 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %80 %40 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %55 %40 %
51Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+51 %47 %40 %
51Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %18 %40 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D55 %43 %40 %
51Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %47 %40 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %41 %40 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %41 %40 %
51TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %9 %40 %
51Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %41 %40 %
51Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %41 %40 %
51Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+46 %40 %40 %
51Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-72 %65 %40 %
65Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-60 %75 %63 %
65Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %68 %63 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-45 %29 %63 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C52 %53 %66 %
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %70 %75 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %18 %75 %
71Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+51 %13 %78 %
72EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %27 %81 %
73Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %53 %84 %
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B64 %75 %88 %
75Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %65 %94 %
76Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B70 %58 %100 %
76BIONT, a.s.
štátna
C-44 %45 %100 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+51 %50 %100 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %85 %100 %
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+65 %55 %100 %
76Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+88 %83 %100 %
76Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %65 %100 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %60 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %47 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+28 %25 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+32 %41 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-42 %65 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+46 %78 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %65 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+52 %18 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+42 %30 %
83MsBP
mestská
E6 %65 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+62 %65 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-77 %65 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-42 %30 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B70 %53 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-77 %35 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+38 %32 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+55 %58 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte