Názov
Kategória
Známka
II
III
VI
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %9 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %9 %40 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-32 %9 %0 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %13 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+51 %13 %78 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %15 %25 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %18 %19 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+52 %18 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %18 %0 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %18 %25 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %18 %0 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %18 %25 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %18 %40 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+44 %18 %0 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %18 %0 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
D47 %18 %0 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %18 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %18 %75 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-42 %18 %13 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %18 %0 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-46 %20 %31 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %25 %31 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
E+28 %25 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %25 %0 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %27 %81 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %27 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %28 %13 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %29 %39 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-45 %29 %63 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
E+42 %30 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-42 %30 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-65 %30 %13 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %30 %0 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %32 %25 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+38 %32 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C61 %32 %34 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %33 %31 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %33 %25 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-77 %35 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-47 %40 %15 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+46 %40 %40 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %41 %25 %
42Horezza, a.s.
štátna
E+32 %41 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %41 %14 %
42MBB a.s.
mestská
D42 %41 %25 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %41 %25 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %41 %14 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %41 %40 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %41 %40 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %41 %25 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %41 %40 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %41 %40 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %43 %40 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D55 %43 %40 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %43 %18 %
Priemer
C-43 %43 %36 %
56BIONT, a.s.
štátna
C-44 %45 %100 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %45 %38 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C58 %45 %14 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %45 %0 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %47 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %47 %40 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+51 %47 %40 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+51 %50 %100 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+63 %50 %31 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B70 %53 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %53 %84 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C52 %53 %66 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %55 %14 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %55 %40 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+65 %55 %100 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+42 %55 %34 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-51 %58 %25 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B70 %58 %100 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+55 %58 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %60 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %60 %25 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %65 %25 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %65 %38 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-42 %65 %
78MsBP
mestská
E6 %65 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+62 %65 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %65 %25 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %65 %100 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %65 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %65 %94 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-77 %65 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-72 %65 %40 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %68 %63 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %70 %75 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B68 %70 %25 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-60 %75 %63 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B64 %75 %88 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %76 %0 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+46 %78 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
C50 %78 %13 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %80 %40 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B69 %80 %36 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+88 %83 %100 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %85 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte