Názov
Kategória
Známka
II
III
V
VI
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-16 %18 %15 %0 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %41 %13 %25 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %15 %25 %25 %
4MsBP
mestská
E6 %65 %8 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E27 %18 %5 %19 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+10 %41 %0 %40 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %18 %13 %0 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+46 %40 %0 %40 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+13 %47 %5 %40 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+28 %25 %38 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+32 %43 %3 %18 %
12Horezza, a.s.
štátna
E+32 %41 %15 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+44 %18 %51 %0 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+28 %41 %18 %25 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+42 %30 %18 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-40 %41 %5 %14 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-43 %41 %15 %25 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-32 %9 %15 %40 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-32 %9 %0 %0 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %18 %46 %25 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %45 %13 %0 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %18 %13 %0 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-46 %20 %5 %31 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-27 %18 %5 %0 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-42 %18 %15 %13 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-35 %30 %15 %0 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-21 %28 %49 %13 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-14 %41 %5 %14 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D33 %18 %56 %40 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D41 %25 %15 %0 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D42 %76 %5 %0 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D55 %43 %20 %40 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
D47 %18 %35 %0 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D9 %33 %18 %25 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D33 %32 %15 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %65 %20 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D38 %18 %20 %0 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D31 %27 %58 %19 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D47 %65 %20 %38 %
40MBB a.s.
mestská
D42 %41 %0 %25 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %18 %40 %25 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %65 %15 %25 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+51 %47 %5 %40 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %20 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+30 %47 %35 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %43 %0 %40 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %18 %13 %75 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+38 %32 %13 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+33 %27 %0 %81 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %29 %3 %39 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+52 %18 %10 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %41 %5 %40 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+25 %41 %23 %40 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+46 %78 %23 %
Priemer
C-43 %43 %32 %36 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-26 %60 %65 %25 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-42 %30 %48 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-42 %65 %28 %
58BIONT, a.s.
štátna
C-44 %45 %18 %100 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-62 %9 %18 %18 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-45 %29 %41 %63 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-47 %40 %25 %15 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-45 %25 %5 %31 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-51 %58 %45 %25 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %41 %63 %40 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-45 %55 %56 %14 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C61 %32 %5 %34 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %64 %13 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C50 %65 %3 %25 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C50 %78 %43 %13 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C58 %45 %33 %14 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C42 %33 %63 %31 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C52 %53 %41 %66 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+42 %55 %78 %34 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+63 %50 %54 %31 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+51 %13 %44 %78 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+51 %50 %20 %100 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+55 %58 %66 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %85 %38 %100 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+62 %65 %40 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %70 %61 %75 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-77 %35 %25 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %68 %15 %63 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-65 %30 %58 %13 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-72 %65 %25 %40 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-40 %55 %78 %40 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-60 %75 %65 %63 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-46 %60 %86 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-37 %80 %71 %40 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %65 %65 %100 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-77 %65 %63 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B56 %53 %58 %84 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B64 %75 %5 %88 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B81 %45 %83 %38 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B70 %58 %66 %100 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B68 %70 %88 %25 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B69 %80 %80 %36 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B70 %53 %56 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+65 %55 %49 %100 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A58 %65 %83 %94 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+88 %83 %90 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte