Názov
Kategória
Známka
I
IV
V
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %73 %83 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %40 %83 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %67 %58 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %73 %71 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %62 %86 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %79 %78 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %56 %63 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %48 %3 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %38 %56 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %63 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %52 %5 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %21 %18 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %39 %65 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %50 %23 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %43 %3 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %40 %0 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %48 %35 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %36 %15 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %21 %40 %
Priemer
D+44 %34 %28 %
20MBB a.s.
mestská
D33 %40 %0 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %33 %20 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %21 %58 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %19 %20 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %7 %15 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %43 %18 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %33 %5 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %8 %15 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %35 %56 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %26 %5 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %5 %49 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %15 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %48 %5 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %40 %13 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %17 %13 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %17 %46 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %22 %15 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %15 %15 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %24 %5 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %26 %18 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %30 %3 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %24 %5 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %17 %13 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %46 %0 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %29 %5 %
45MsBP
mestská
E12 %29 %8 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %13 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %2 %15 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte