Názov
Kategória
Známka
I
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %94 %90 %
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %79 %78 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %77 %49 %
4Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %76 %5 %
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %73 %83 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %73 %71 %
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %67 %58 %
8Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %67 %88 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %64 %20 %
10Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %62 %86 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %57 %66 %
12Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %56 %61 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %56 %63 %
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %56 %78 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %54 %15 %
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %53 %44 %
17Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %52 %5 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %52 %80 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %50 %23 %
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %49 %20 %
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %48 %5 %
21Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %48 %58 %
23Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %48 %3 %
23Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %48 %35 %
25Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %46 %0 %
26Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %45 %56 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %43 %64 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %43 %18 %
27Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %43 %3 %
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %42 %25 %
31Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %41 %38 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %41 %0 %
33EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %40 %0 %
33MBB a.s.
mestská
D33 %40 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %40 %13 %
36Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %40 %5 %
37Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %40 %83 %
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %39 %65 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %38 %56 %
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %38 %65 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %36 %15 %
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %35 %56 %
Priemer
C-47 %34 %32 %
43Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %34 %25 %
44Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %33 %48 %
44Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %33 %5 %
46BIONT, a.s.
štátna
C-46 %33 %18 %
47Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %33 %66 %
48Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %33 %10 %
48Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %63 %
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %33 %20 %
51Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %30 %3 %
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %30 %41 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %30 %13 %
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %29 %41 %
55BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %29 %5 %
55MsBP
mestská
E12 %29 %8 %
55Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %29 %40 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %29 %33 %
59Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %28 %65 %
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %28 %13 %
61Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %28 %63 %
62Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %28 %25 %
63Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %27 %5 %
64CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %26 %18 %
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %26 %20 %
66Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %26 %5 %
67Horezza, a.s.
štátna
E+7 %24 %15 %
68SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %24 %5 %
68Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %24 %5 %
70ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %23 %38 %
71TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %22 %15 %
72Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %21 %18 %
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %21 %40 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %21 %58 %
75Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %21 %28 %
76Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %20 %5 %
77Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %19 %43 %
77Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %19 %20 %
77Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %15 %
77Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %19 %0 %
81Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %19 %20 %
82Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %17 %46 %
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %17 %13 %
83Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %17 %13 %
85Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %16 %45 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %15 %18 %
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %15 %15 %
88TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %13 %
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %12 %23 %
90Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %12 %54 %
91Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %11 %51 %
91Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %11 %35 %
93AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %10 %25 %
94Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %8 %15 %
95Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %7 %15 %
96Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %5 %5 %
97Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %5 %49 %
98THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %2 %15 %
98Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %2 %15 %
100Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte