Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
I
III
IV
V
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+5 %100 %39 %6 %
2
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-6 %0 %39 %0 %
2
ENERGO-SK, a.s.
župná
E6 %0 %32 %26 %
2
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-6 %0 %14 %6 %
2
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E6 %0 %15 %43 %
6
Horezza, a.s.
štátna
E+7 %100 %32 %6 %
6
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-7 %0 %14 %3 %
6
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-7 %100 %47 %6 %
6
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E7 %27 %6 %
6
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-7 %100 %14 %3 %
11
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+11 %100 %30 %12 %
11
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E11 %100 %27 %6 %
11
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E11 %27 %3 %
14
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E12 %100 %30 %3 %
14
MsBP
mestská
E+12 %100 %39 %3 %
16
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %0 %14 %29 %
16
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F13 %0 %3 %6 %
16
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %0 %30 %0 %
19
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F13 %0 %0 %
20
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %0 %14 %66 %
21
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+18 %0 %32 %6 %
22
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+30 %0 %25 %0 %
23
MBB a.s.
mestská
D33 %100 %43 %0 %
24
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %0 %27 %6 %
25
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-34 %47 %29 %
26
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-35 %100 %62 %6 %
27
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %100 %60 %54 %
28
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-40 %0 %67 %6 %
29
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %100 %39 %24 %
30
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %100 %50 %6 %
30
Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %0 %15 %24 %
30
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %0 %27 %40 %
33
BIONT, a.s.
štátna
D+46 %100 %35 %3 %
33
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+46 %23 %53 %
35
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %50 %43 %56 %
36
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %100 %10 %15 %
37
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+49 %100 %47 %66 %
37
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %0 %43 %0 %
37
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C49 %100 %27 %76 %
37
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-49 %100 %67 %79 %
37
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %0 %37 %3 %
42
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %0 %22 %37 %
42
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D50 %0 %23 %3 %
42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %0 %27 %6 %
45
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C51 %100 %29 %43 %
Priemer
C-52 %55 %41 %31 %
46
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %100 %60 %88 %
47
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %0 %21 %35 %
47
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %100 %47 %66 %
47
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D53 %100 %35 %0 %
47
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %43 %0 %
47
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-53 %100 %73 %6 %
47
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %100 %23 %6 %
53
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %100 %27 %32 %
54
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B55 %100 %77 %79 %
54
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+55 %100 %79 %84 %
54
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+55 %0 %60 %57 %
54
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-55 %0 %57 %3 %
54
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+55 %100 %47 %56 %
54
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D55 %0 %23 %3 %
54
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %100 %64 %68 %
54
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %100 %43 %6 %
54
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %100 %30 %76 %
63
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-56 %0 %77 %15 %
63
OKTE, a.s
štátna
D56 %0 %18 %6 %
63
Stadtwerke München
mestská
C-56 %50 %15 %56 %
63
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D56 %0 %3 %6 %
63
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D56 %0 %27 %0 %
68
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+58 %100 %25 %62 %
69
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-59 %0 %23 %29 %
69
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-59 %0 %47 %3 %
69
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-59 %100 %45 %66 %
72
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %100 %61 %66 %
72
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D59 %0 %6 %
72
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %100 %77 %51 %
72
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+59 %100 %64 %26 %
72
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-59 %0 %23 %31 %
77
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %0 %47 %6 %
77
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+61 %100 %61 %3 %
77
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %0 %12 %0 %
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %0 %23 %3 %
77
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-61 %100 %47 %3 %
77
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+61 %0 %27 %6 %
77
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %100 %35 %6 %
77
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C61 %100 %43 %18 %
77
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+61 %100 %67 %94 %
86
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %100 %3 %6 %
86
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B65 %0 %70 %40 %
88
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %0 %36 %3 %
89
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-66 %0 %83 %29 %
89
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-66 %100 %43 %56 %
91
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C67 %100 %47 %6 %
92
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+68 %100 %40 %79 %
92
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %100 %30 %65 %
92
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %100 %27 %38 %
92
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+68 %100 %33 %38 %
92
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-68 %0 %27 %12 %
92
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-68 %100 %0 %40 %
98
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %100 %18 %12 %
98
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %100 %39 %35 %
98
Port of Rotterdam
mestská
C+69 %0 %67 %6 %
101
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-71 %100 %27 %6 %
102
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+72 %100 %17 %6 %
103
BBC
štátna
A-74 %0 %87 %65 %
103
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-74 %100 %33 %51 %
103
NI Water
štátna
C+74 %0 %53 %31 %
103
Posti Group Corporation
štátna
B+74 %0 %80 %65 %
103
Transport for London
mestská
B+74 %100 %87 %41 %
103
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B74 %0 %52 %87 %
109
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C75 %0 %14 %54 %
110
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %100 %83 %65 %
111
ČD Cargo, a.s.
štátna
C80 %100 %27 %18 %
112
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B82 %100 %67 %56 %
113
České dráhy, a.s.
štátna
B-84 %100 %27 %54 %
113
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-84 %100 %43 %66 %
113
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %100 %100 %88 %
116
VR Group
štátna
A-95 %0 %73 %65 %
117
ČEPS, a.s.
štátna
B+100 %0 %67 %54 %
117
De Volksbank
štátna
A100 %0 %100 %51 %
117
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+100 %100 %80 %79 %
117
Postnord
štátna
A+100 %0 %87 %76 %
117
Vattenfall
štátna
A100 %0 %87 %51 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte