Názov
Kategória
Známka
I
III
IV
V
VI
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %9 %21 %18 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %9 %22 %15 %40 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %9 %19 %0 %0 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %43 %64 %13 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %13 %53 %44 %78 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %15 %10 %25 %25 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %18 %29 %5 %19 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %33 %10 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %13 %0 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %18 %17 %46 %25 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %13 %0 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %18 %21 %40 %25 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %18 %35 %56 %40 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %18 %11 %51 %0 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %18 %2 %15 %0 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %18 %11 %35 %0 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %18 %19 %20 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %28 %13 %75 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %18 %2 %15 %13 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %18 %48 %5 %0 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %20 %27 %5 %31 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %25 %52 %5 %31 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %25 %23 %38 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %25 %8 %15 %0 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %27 %40 %0 %81 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %27 %21 %58 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %28 %5 %49 %13 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %29 %43 %3 %39 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %29 %30 %41 %63 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %30 %15 %18 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %30 %33 %48 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %30 %48 %58 %13 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %30 %19 %15 %0 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %32 %7 %15 %25 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %32 %30 %13 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %32 %40 %5 %34 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %33 %56 %63 %31 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %33 %43 %18 %25 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %35 %34 %25 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %40 %28 %25 %15 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %40 %0 %0 %40 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %41 %26 %18 %25 %
42Horezza, a.s.
štátna
E+7 %41 %24 %15 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %41 %26 %5 %14 %
42MBB a.s.
mestská
D33 %41 %40 %0 %25 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %41 %15 %15 %25 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %41 %24 %5 %14 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %41 %20 %5 %40 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %41 %50 %23 %40 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %41 %13 %13 %25 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %41 %46 %0 %40 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %41 %33 %63 %40 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %43 %41 %0 %40 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %43 %19 %20 %40 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %43 %30 %3 %18 %
Priemer
C-47 %43 %34 %32 %36 %
56BIONT, a.s.
štátna
C-46 %45 %33 %18 %100 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %45 %40 %83 %38 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %45 %29 %33 %14 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %45 %17 %13 %0 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %47 %48 %35 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %47 %24 %5 %40 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %47 %5 %5 %40 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %50 %64 %20 %100 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %50 %12 %54 %31 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %53 %45 %56 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %53 %67 %58 %84 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %53 %29 %41 %66 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %49 %20 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %55 %38 %56 %14 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %55 %79 %78 %40 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %55 %77 %49 %100 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %55 %56 %78 %34 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %58 %16 %45 %25 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %58 %57 %66 %100 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %58 %33 %66 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %60 %62 %86 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %60 %39 %65 %25 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %65 %48 %3 %25 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %65 %33 %20 %38 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %65 %21 %28 %
78MsBP
mestská
E12 %65 %29 %8 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %65 %29 %40 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %65 %36 %15 %25 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %38 %65 %100 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %65 %26 %20 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %65 %73 %83 %94 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %65 %28 %63 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %65 %42 %25 %40 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %68 %54 %15 %63 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %70 %56 %61 %75 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %70 %67 %88 %25 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %75 %28 %65 %63 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %75 %76 %5 %88 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %76 %33 %5 %0 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %78 %12 %23 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %78 %19 %43 %13 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %80 %73 %71 %40 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %80 %52 %80 %36 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %83 %94 %90 %100 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %85 %41 %38 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte