Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %73 %94 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %40 %38 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %67 %84 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %73 %40 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %62 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %79 %40 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %56 %31 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %48 %25 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %38 %14 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %33 %40 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %52 %31 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %21 %18 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %39 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %50 %40 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %43 %39 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %40 %81 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %48 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %36 %25 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %21 %25 %
Priemer
D+44 %33 %34 %26 %
20MBB a.s.
mestská
D33 %42 %40 %25 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %33 %38 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %21 %19 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %19 %0 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %7 %25 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %43 %25 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %33 %0 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %8 %0 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %35 %40 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %26 %14 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %5 %13 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %19 %0 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %48 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %0 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %17 %0 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %17 %25 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %22 %40 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %15 %25 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %24 %14 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %26 %25 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %30 %18 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %24 %40 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %0 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %46 %40 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %29 %19 %
45MsBP
mestská
E12 %6 %29 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %13 %25 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %2 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte