Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
VI
Priemer
C-52 %50 %41 %31 %17 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %100 %100 %88 %100 %
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+100 %100 %80 %79 %83 %
1
Postnord
štátna
A+100 %69 %87 %76 %33 %
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %100 %83 %65 %50 %
1
De Volksbank
štátna
A100 %62 %100 %51 %0 %
1
Vattenfall
štátna
A100 %69 %87 %51 %33 %
1
BBC
štátna
A-74 %69 %87 %65 %83 %
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-84 %92 %43 %66 %
1
VR Group
štátna
A-95 %54 %73 %65 %0 %
1
Transport for London
mestská
B+74 %69 %87 %41 %17 %
1
ČEPS, a.s.
štátna
B+100 %46 %67 %54 %17 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+61 %85 %67 %94 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+55 %54 %79 %84 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %62 %77 %51 %100 %
1
Posti Group Corporation
štátna
B+74 %54 %80 %65 %17 %
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+68 %100 %40 %79 %33 %
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B74 %45 %52 %87 %58 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B55 %38 %77 %79 %0 %
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %69 %64 %68 %58 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B82 %23 %67 %56 %0 %
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %100 %47 %66 %100 %
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B65 %85 %70 %40 %42 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %62 %60 %88 %0 %
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-66 %73 %83 %29 %25 %
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-49 %38 %67 %79 %58 %
1
České dráhy, a.s.
štátna
B-84 %69 %27 %54 %25 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-56 %85 %77 %15 %100 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %31 %61 %66 %0 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-66 %54 %43 %56 %0 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-74 %69 %33 %51 %0 %
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-53 %69 %73 %6 %67 %
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %69 %30 %76 %
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-59 %38 %45 %66 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %69 %30 %65 %0 %
1
NI Water
štátna
C+74 %69 %53 %31 %0 %
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+55 %54 %60 %57 %33 %
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %38 %39 %35 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+59 %38 %64 %26 %0 %
1
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %69 %60 %54 %33 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+49 %62 %47 %66 %0 %
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+55 %46 %47 %56 %17 %
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+58 %54 %25 %62 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+61 %69 %61 %3 %0 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+68 %62 %33 %38 %0 %
1
Port of Rotterdam
mestská
C+69 %54 %67 %6 %0 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C67 %69 %47 %6 %0 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
C80 %54 %27 %18 %0 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C61 %62 %43 %18 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C51 %64 %29 %43 %58 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C75 %54 %14 %54 %0 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %46 %27 %38 %0 %
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %69 %43 %6 %25 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C49 %38 %27 %76 %0 %
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-68 %69 %27 %12 %
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %64 %50 %6 %58 %
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %47 %6 %17 %
1
Stadtwerke München
mestská
C-56 %54 %15 %56 %50 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-71 %54 %27 %6 %0 %
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-59 %46 %47 %3 %58 %
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %38 %27 %32 %
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %8 %43 %56 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %46 %18 %12 %0 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-55 %54 %57 %3 %0 %
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-34 %69 %47 %29 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-61 %23 %47 %3 %0 %
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %69 %21 %35 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-40 %62 %67 %6 %0 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-68 %54 %0 %40 %0 %
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %46 %39 %24 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-59 %69 %23 %29 %0 %
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-59 %46 %23 %31 %42 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %31 %35 %6 %0 %
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-35 %31 %62 %6 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+46 %46 %23 %53 %0 %
1
BIONT, a.s.
štátna
D+46 %46 %35 %3 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+72 %23 %17 %6 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %62 %23 %3 %0 %
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %46 %43 %0 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+61 %54 %27 %6 %0 %
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %8 %36 %3 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %46 %23 %6 %0 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %62 %3 %6 %0 %
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %54 %37 %3 %33 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+44 %54 %27 %40 %0 %
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %8 %43 %0 %50 %
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %62 %10 %15 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %46 %22 %37 %0 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D56 %54 %27 %0 %0 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D53 %8 %35 %0 %0 %
1
OKTE, a.s
štátna
D56 %64 %18 %6 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D55 %46 %23 %3 %0 %
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D56 %69 %3 %6 %33 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %54 %12 %0 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D59 %62 %0 %6 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D50 %54 %23 %3 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
D33 %31 %43 %0 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %38 %27 %6 %0 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %54 %15 %24 %0 %
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-7 %31 %47 %6 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %31 %14 %66 %0 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+30 %38 %25 %0 %0 %
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+5 %31 %39 %6 %33 %
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+11 %31 %30 %12 %
1
MsBP
mestská
E+12 %15 %39 %3 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %8 %27 %6 %0 %
1
Horezza, a.s.
štátna
E+7 %31 %32 %6 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+18 %31 %32 %6 %0 %
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
E6 %31 %32 %26 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E11 %31 %27 %6 %0 %
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %31 %14 %29 %0 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E6 %31 %15 %43 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E12 %0 %30 %3 %0 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E11 %31 %27 %3 %0 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E7 %38 %27 %6 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-7 %31 %14 %3 %0 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %0 %30 %0 %0 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-6 %0 %39 %0 %0 %
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-7 %31 %14 %3 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-6 %31 %14 %6 %0 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F13 %31 %0 %0 %0 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F13 %8 %3 %6 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte