Názov
Kategória
Známka
I
II
III
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %9 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %9 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %9 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %13 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %13 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %15 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %18 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %18 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %18 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %18 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %18 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %18 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %18 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %18 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %18 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %18 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %18 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %18 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %18 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %18 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %20 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %25 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %25 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %25 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %27 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %27 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %28 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %29 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %29 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %30 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %30 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %30 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %30 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %32 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %32 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %32 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %33 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %33 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %35 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %40 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %40 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %41 %
42Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %41 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %41 %
42MBB a.s.
mestská
D33 %42 %41 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %41 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %41 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %41 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %41 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %41 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %41 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %41 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %43 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %43 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %43 %
Priemer
C-47 %43 %43 %
56BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %45 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %45 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %45 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %45 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %47 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %47 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %47 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %50 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %50 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %53 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %53 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %53 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %53 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %55 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %55 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %55 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %55 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %58 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %58 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %58 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %60 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %60 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %65 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %65 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %65 %
78MsBP
mestská
E12 %6 %65 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %65 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %65 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %65 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %65 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %65 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %65 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %65 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %68 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %70 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %70 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %75 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %75 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %76 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %78 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %78 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %80 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %80 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %83 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %85 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte