Názov
Kategória
Známka
I
II
III
V
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %85 %38 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %83 %90 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %80 %71 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %80 %80 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %78 %23 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %78 %43 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %76 %5 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %75 %65 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %75 %5 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %70 %61 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %70 %88 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %68 %15 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %65 %20 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %65 %83 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %65 %63 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %65 %25 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %65 %3 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %65 %20 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %65 %28 %
17MsBP
mestská
E12 %6 %65 %8 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %65 %40 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %65 %15 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %65 %65 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %60 %86 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %60 %65 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %58 %45 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %58 %66 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %58 %66 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %55 %56 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %55 %78 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %55 %49 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %55 %78 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %53 %20 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %53 %56 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %53 %58 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %53 %41 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %50 %20 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %50 %54 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %47 %5 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %47 %35 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %47 %5 %
42BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %45 %18 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %45 %83 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %45 %33 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %45 %13 %
Priemer
C-47 %43 %43 %32 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %43 %20 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %43 %3 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %43 %0 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %41 %18 %
49Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %41 %15 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %41 %5 %
49MBB a.s.
mestská
D33 %42 %41 %0 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %41 %15 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %41 %5 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %41 %5 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %41 %23 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %41 %13 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %41 %0 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %41 %63 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %40 %25 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %40 %0 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %35 %25 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %33 %63 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %33 %18 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %32 %15 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %32 %13 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %32 %5 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %30 %18 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %30 %48 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %30 %58 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %30 %15 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %29 %3 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %29 %41 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %28 %49 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %27 %0 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %27 %58 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %25 %5 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %25 %38 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %25 %15 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %20 %5 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %18 %5 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %18 %10 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %18 %13 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %18 %46 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %18 %13 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %18 %40 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %18 %56 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %18 %51 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %18 %15 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %18 %35 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %18 %20 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %18 %13 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %18 %15 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %18 %5 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %15 %25 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %13 %64 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %13 %44 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %9 %18 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %9 %15 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %9 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte