Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-41 %0 %21 %
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E17 %0 %14 %
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-60 %0 %83 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-13 %0 %39 %
1
BBC
štátna
A-73 %0 %87 %
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-44 %0 %47 %
1
ČEPS, a.s.
štátna
B+69 %0 %67 %
1
De Volksbank
štátna
A79 %0 %100 %
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
E20 %0 %32 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %0 %77 %
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+53 %0 %60 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C48 %0 %14 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D32 %0 %12 %
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %0 %43 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-42 %0 %57 %
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-11 %0 %14 %
1
NI Water
štátna
C+54 %0 %53 %
1
OKTE, a.s
štátna
D33 %0 %18 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %0 %23 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+35 %0 %22 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-11 %0 %14 %
1
Port of Rotterdam
mestská
C+50 %0 %67 %
1
Posti Group Corporation
štátna
B+66 %0 %80 %
1
Postnord
štátna
A+82 %0 %87 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D31 %0 %23 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+20 %0 %32 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-40 %0 %23 %
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B61 %0 %70 %
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-45 %0 %27 %
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+37 %0 %36 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+24 %0 %14 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %0 %23 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E17 %0 %15 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+22 %0 %27 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F7 %0 %3 %
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-40 %0 %23 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
D30 %0 %15 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %0 %27 %
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %0 %37 %
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %0 %47 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+23 %0 %25 %
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B64 %0 %52 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %0 %30 %
1
Vattenfall
štátna
A78 %0 %87 %
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D32 %0 %3 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-41 %0 %67 %
1
VR Group
štátna
A-71 %0 %73 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %0 %27 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %0 %27 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D34 %0 %27 %
51
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %50 %43 %
51
Stadtwerke München
mestská
C-44 %50 %15 %
Priemer
C-44 %55 %41 %
53
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B62 %100 %47 %
53
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %100 %35 %
53
BIONT, a.s.
štátna
D+38 %100 %35 %
53
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+52 %100 %60 %
53
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+51 %100 %61 %
53
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-57 %100 %61 %
53
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+23 %100 %39 %
53
ČD Cargo, a.s.
štátna
C49 %100 %27 %
53
České dráhy, a.s.
štátna
B-59 %100 %27 %
53
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E17 %100 %30 %
53
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-56 %100 %33 %
53
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+52 %100 %47 %
53
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+65 %100 %40 %
53
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B63 %100 %77 %
53
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+68 %100 %79 %
53
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %100 %39 %
53
Horezza, a.s.
štátna
E+21 %100 %32 %
53
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-43 %100 %27 %
53
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-55 %100 %30 %
53
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-40 %100 %62 %
53
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+35 %100 %10 %
53
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+23 %100 %30 %
53
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C47 %100 %27 %
53
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %100 %18 %
53
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %100 %17 %
53
MBB a.s.
mestská
D31 %100 %43 %
53
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+90 %100 %80 %
53
MsBP
mestská
E+22 %100 %39 %
53
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+50 %100 %33 %
53
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+52 %100 %39 %
53
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C45 %100 %27 %
53
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+51 %100 %47 %
53
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+51 %100 %25 %
53
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %100 %3 %
53
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-71 %100 %43 %
53
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-25 %100 %47 %
53
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %100 %50 %
53
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %100 %77 %
53
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C50 %100 %47 %
53
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-60 %100 %67 %
53
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %100 %83 %
53
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E19 %100 %27 %
53
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-56 %100 %73 %
53
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C48 %100 %29 %
53
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-42 %100 %47 %
53
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+36 %100 %23 %
53
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+52 %100 %64 %
53
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B63 %100 %64 %
53
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+92 %100 %100 %
53
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-44 %100 %27 %
53
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %100 %14 %
53
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C46 %100 %43 %
53
Transport for London
mestská
B+70 %100 %87 %
53
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %100 %35 %
53
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-56 %100 %43 %
53
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %100 %30 %
53
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-55 %100 %45 %
53
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B63 %100 %67 %
53
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %100 %0 %
53
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C49 %100 %43 %
53
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %100 %60 %
53
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+69 %100 %67 %
115
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+36 %43 %
115
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D32 %0 %
115
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-42 %47 %
115
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E16 %27 %
115
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E16 %27 %
115
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+38 %23 %
115
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F9 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte