Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
V
VI
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %85 %41 %38 %100 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %83 %94 %90 %100 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %80 %73 %71 %40 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %80 %52 %80 %36 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %78 %12 %23 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %78 %19 %43 %13 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %76 %33 %5 %0 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %75 %28 %65 %63 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %75 %76 %5 %88 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %70 %56 %61 %75 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %70 %67 %88 %25 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %68 %54 %15 %63 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %65 %26 %20 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %65 %73 %83 %94 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %65 %28 %63 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %65 %42 %25 %40 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %65 %48 %3 %25 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %65 %33 %20 %38 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %65 %21 %28 %
17MsBP
mestská
E18 %65 %29 %8 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %65 %29 %40 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %65 %36 %15 %25 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %38 %65 %100 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %60 %62 %86 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %60 %39 %65 %25 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %58 %16 %45 %25 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %58 %57 %66 %100 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %58 %33 %66 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %55 %38 %56 %14 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %79 %78 %40 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %55 %77 %49 %100 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %55 %56 %78 %34 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %53 %49 %20 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %53 %45 %56 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %53 %67 %58 %84 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %53 %29 %41 %66 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %50 %64 %20 %100 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %50 %12 %54 %31 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %47 %5 %5 %40 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %47 %48 %35 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %47 %24 %5 %40 %
42BIONT, a.s.
štátna
C-41 %45 %33 %18 %100 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %45 %40 %83 %38 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %45 %29 %33 %14 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %45 %17 %13 %0 %
Priemer
C-40 %43 %34 %32 %36 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %43 %19 %20 %40 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %43 %30 %3 %18 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %43 %41 %0 %40 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %41 %26 %18 %25 %
49Horezza, a.s.
štátna
E+24 %41 %24 %15 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %41 %26 %5 %14 %
49MBB a.s.
mestská
D34 %41 %40 %0 %25 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %41 %15 %15 %25 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %41 %24 %5 %14 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %41 %20 %5 %40 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %41 %50 %23 %40 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %41 %13 %13 %25 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %41 %46 %0 %40 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %41 %33 %63 %40 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %40 %28 %25 %15 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %40 %0 %0 %40 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %35 %34 %25 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %33 %56 %63 %31 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %33 %43 %18 %25 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %32 %7 %15 %25 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %32 %30 %13 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %32 %40 %5 %34 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %30 %15 %18 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %30 %33 %48 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %30 %48 %58 %13 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %30 %19 %15 %0 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %29 %43 %3 %39 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %29 %30 %41 %63 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %28 %5 %49 %13 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %27 %40 %0 %81 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %27 %21 %58 %19 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %25 %52 %5 %31 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %25 %23 %38 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %25 %8 %15 %0 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %20 %27 %5 %31 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %18 %29 %5 %19 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %18 %33 %10 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %13 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %18 %17 %46 %25 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %13 %0 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %18 %21 %40 %25 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %18 %35 %56 %40 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %18 %11 %51 %0 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %18 %2 %15 %0 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %18 %11 %35 %0 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %18 %19 %20 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %18 %28 %13 %75 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %18 %2 %15 %13 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %18 %48 %5 %0 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %15 %10 %25 %25 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %13 %43 %64 %13 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %13 %53 %44 %78 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %9 %21 %18 %18 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %9 %22 %15 %40 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %9 %19 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte