Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
IV
V
Priemer
C-40 %47 %43 %34 %32 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %41 %38 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %94 %90 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %73 %71 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %52 %80 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %12 %23 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %19 %43 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %33 %5 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %28 %65 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %76 %5 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %56 %61 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %67 %88 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %54 %15 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %26 %20 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %73 %83 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %28 %63 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %42 %25 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %48 %3 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %33 %20 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %21 %28 %
1MsBP
mestská
E18 %12 %6 %29 %8 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %29 %40 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %36 %15 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %38 %65 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %62 %86 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %39 %65 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %16 %45 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %57 %66 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %33 %66 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %38 %56 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %79 %78 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %77 %49 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %56 %78 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %49 %20 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %45 %56 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %67 %58 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %29 %41 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %64 %20 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %12 %54 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %5 %5 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %48 %35 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %24 %5 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %33 %18 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %40 %83 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %29 %33 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %17 %13 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %19 %20 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %30 %3 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %41 %0 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %26 %18 %
1Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %24 %15 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %26 %5 %
1MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %40 %0 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %15 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %24 %5 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %20 %5 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %50 %23 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %13 %13 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %46 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %33 %63 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %28 %25 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %0 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %34 %25 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %56 %63 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %43 %18 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %7 %15 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %30 %13 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %40 %5 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %15 %18 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %33 %48 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %48 %58 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %19 %15 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %43 %3 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %30 %41 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %5 %49 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %40 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %21 %58 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %52 %5 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %23 %38 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %8 %15 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %27 %5 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %29 %5 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %33 %10 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %40 %13 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %17 %46 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %17 %13 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %21 %40 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %35 %56 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %11 %51 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %2 %15 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %11 %35 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %19 %20 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %28 %13 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %2 %15 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %48 %5 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %10 %25 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %43 %64 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %53 %44 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %21 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %22 %15 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %19 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte