Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
Priemer
C-44 %52 %50 %55 %
1
De Volksbank
štátna
A79 %100 %62 %0 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+92 %84 %100 %100 %
1
BBC
štátna
A-73 %74 %69 %0 %
1
Postnord
štátna
A+82 %100 %69 %0 %
1
Transport for London
mestská
B+70 %74 %69 %100 %
1
Vattenfall
štátna
A78 %100 %69 %0 %
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-60 %66 %73 %0 %
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %79 %100 %100 %
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+90 %100 %100 %100 %
1
Posti Group Corporation
štátna
B+66 %74 %54 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+68 %55 %54 %100 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B63 %55 %38 %100 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %56 %85 %0 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %62 %100 %
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-56 %53 %69 %100 %
1
VR Group
štátna
A-71 %95 %54 %0 %
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B61 %65 %85 %0 %
1
ČEPS, a.s.
štátna
B+69 %100 %46 %0 %
1
Port of Rotterdam
mestská
C+50 %69 %54 %0 %
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-60 %49 %38 %100 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-41 %40 %62 %0 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B63 %82 %23 %100 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+69 %61 %85 %100 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+52 %59 %38 %100 %
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B63 %55 %69 %100 %
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-40 %35 %31 %100 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+51 %61 %69 %100 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-57 %59 %31 %100 %
1
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+52 %37 %69 %100 %
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+53 %55 %54 %0 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %53 %62 %100 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-42 %55 %54 %0 %
1
NI Water
štátna
C+54 %74 %69 %0 %
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B64 %74 %45 %0 %
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %44 %64 %100 %
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B62 %53 %100 %100 %
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-44 %61 %62 %0 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+52 %49 %62 %100 %
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+51 %55 %46 %100 %
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-25 %7 %31 %100 %
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-42 %34 %69 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C50 %67 %69 %100 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-42 %61 %23 %100 %
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %59 %46 %0 %
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-55 %59 %38 %100 %
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+36 %53 %8 %
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %49 %46 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
D31 %33 %31 %100 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-56 %66 %54 %100 %
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %47 %8 %50 %
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-71 %84 %92 %100 %
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C46 %55 %69 %100 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C49 %61 %62 %100 %
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+65 %68 %100 %100 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-13 %6 %0 %0 %
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+23 %5 %31 %100 %
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %41 %46 %100 %
1
MsBP
mestská
E+22 %12 %15 %100 %
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+52 %69 %38 %100 %
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %49 %54 %0 %
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+37 %66 %8 %0 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %53 %8 %100 %
1
BIONT, a.s.
štátna
D+38 %46 %46 %100 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %61 %31 %100 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-56 %74 %69 %100 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+50 %68 %62 %100 %
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
E20 %6 %31 %0 %
1
Horezza, a.s.
štátna
E+21 %7 %31 %100 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+20 %18 %31 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E17 %12 %0 %100 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-55 %68 %69 %100 %
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+23 %11 %31 %100 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %13 %0 %0 %
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %55 %69 %100 %
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C48 %51 %64 %100 %
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-43 %54 %38 %100 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C45 %49 %38 %100 %
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-45 %68 %69 %0 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E16 %7 %38 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E19 %11 %31 %100 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E16 %11 %31 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+22 %34 %8 %0 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
C49 %80 %54 %100 %
1
České dráhy, a.s.
štátna
B-59 %84 %69 %100 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C47 %68 %46 %100 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-44 %71 %54 %100 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %61 %54 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %50 %38 %0 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %44 %54 %0 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D34 %56 %54 %0 %
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+51 %58 %54 %100 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+23 %30 %38 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %61 %62 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D31 %50 %54 %0 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-40 %59 %69 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %55 %46 %0 %
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-40 %59 %46 %0 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+38 %46 %46 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+36 %53 %46 %100 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+35 %50 %46 %0 %
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-41 %53 %69 %0 %
1
OKTE, a.s
štátna
D33 %56 %64 %0 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %46 %100 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %72 %23 %100 %
1
Stadtwerke München
mestská
C-44 %56 %54 %50 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E17 %6 %31 %0 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
D30 %44 %54 %0 %
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E17 %13 %31 %0 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C48 %75 %54 %0 %
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-11 %7 %31 %0 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-11 %6 %31 %0 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+24 %14 %31 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %7 %31 %100 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D32 %61 %54 %0 %
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+35 %48 %62 %100 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %65 %62 %100 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F7 %13 %8 %0 %
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D32 %56 %69 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D32 %59 %62 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %68 %54 %100 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F9 %13 %31 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte