Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %83 %94 %90 %100 %
2Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %55 %77 %49 %100 %
3Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %53 %45 %56 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %80 %52 %80 %36 %
5Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %70 %67 %88 %25 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %58 %57 %66 %100 %
7Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %75 %76 %5 %88 %
8Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %65 %28 %63 %
9Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %65 %38 %65 %100 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %75 %28 %65 %63 %
11Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %65 %42 %25 %40 %
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %30 %48 %58 %13 %
13Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %68 %54 %15 %63 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %35 %34 %25 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %70 %56 %61 %75 %
16Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %65 %29 %40 %
17Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %85 %41 %38 %100 %
18Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %58 %33 %66 %
19Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %50 %64 %20 %100 %
20Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %13 %53 %44 %78 %
21Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %50 %12 %54 %31 %
22Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %55 %56 %78 %34 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %53 %29 %41 %66 %
24Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %45 %29 %33 %14 %
25Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %78 %19 %43 %13 %
26Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %13 %43 %64 %13 %
Priemer
C45 %49 %53 %47 %34 %35 %48 %
27Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %32 %40 %5 %34 %
28Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %58 %16 %45 %25 %
29Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %40 %28 %25 %15 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %29 %30 %41 %63 %
31BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %45 %33 %18 %100 %
32Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %65 %21 %28 %
33Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %30 %33 %48 %
34Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %78 %12 %23 %
35Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %41 %20 %5 %40 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %18 %33 %10 %
37SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %32 %30 %13 %
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %18 %28 %13 %75 %
39Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %43 %41 %0 %40 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %53 %49 %20 %
41Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %47 %5 %5 %40 %
42Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %65 %26 %20 %
43Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %18 %11 %35 %0 %
44Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %43 %19 %20 %40 %
45Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %18 %2 %15 %13 %
46Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %20 %27 %5 %31 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %9 %19 %0 %0 %
48MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %30 %15 %18 %
49Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %18 %11 %51 %0 %
50Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %41 %24 %15 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %25 %23 %38 %
52Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %40 %0 %0 %40 %
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %15 %10 %25 %25 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte