Názov
Kategória
Známka
IV
V
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+47 %88 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-44 %60 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-28 %17 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C43 %71 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C41 %17 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %50 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-15 %32 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %44 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-70 %38 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-50 %33 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+26 %42 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %17 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C45 %17 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-30 %4 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-60 %38 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D38 %17 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-40 %94 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+30 %16 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-33 %22 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-30 %22 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-36 %22 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %6 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %22 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+34 %22 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+23 %22 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+23 %72 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+45 %6 %19 %
Priemer
D+31 %29 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D33 %17 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-15 %17 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C37 %18 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+36 %32 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+24 %0 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+28 %78 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %22 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D16 %6 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-55 %57 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-20 %22 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E39 %17 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-36 %28 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-18 %0 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B57 %58 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+40 %0 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+16 %0 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+21 %26 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C40 %22 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C47 %17 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+44 %22 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C33 %53 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C24 %33 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-28 %69 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-60 %90 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+22 %39 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-23 %43 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %36 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+35 %24 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-50 %49 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %8 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+8 %17 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C24 %6 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D28 %22 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+13 %22 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-43 %17 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D5 %22 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D22 %21 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E21 %19 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %11 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D21 %26 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %43 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E8 %0 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %17 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+30 %56 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+13 %17 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %11 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+18 %17 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D14 %67 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %12 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D25 %11 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte