Názov
Kategória
Známka
III
IV
Priemer
D+53 %31 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-82 %18 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+82 %38 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+32 %8 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C80 %24 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D59 %28 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+60 %13 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %43 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D50 %5 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D40 %22 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E40 %21 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-59 %18 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %21 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-50 %35 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E40 %8 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-0 %18 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+40 %30 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+0 %13 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+0 %10 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+0 %18 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+86 %35 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %14 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D82 %31 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D60 %25 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+60 %51 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+77 %35 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-59 %50 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+40 %22 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-77 %23 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+64 %40 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+40 %16 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+40 %21 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C64 %40 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C68 %47 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E20 %17 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+100 %44 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C100 %33 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C82 %24 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %28 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-73 %60 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-73 %55 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-59 %20 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E0 %39 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-60 %36 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-33 %18 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B64 %57 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D36 %33 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-0 %15 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+50 %24 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C68 %37 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+27 %36 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+80 %24 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+20 %28 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+60 %41 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D40 %16 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+0 %45 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+86 %23 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-68 %36 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-59 %18 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+55 %40 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+18 %34 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+45 %23 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-80 %30 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %33 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+64 %30 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-55 %40 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D45 %38 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-50 %60 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-60 %30 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %50 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+77 %26 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %20 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C40 %45 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %55 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-55 %15 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %38 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-95 %70 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %41 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C77 %43 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-68 %44 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-64 %28 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte