Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
Priemer
D+37 %31 %29 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %18 %18 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %38 %8 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %8 %17 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %24 %6 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %28 %22 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %13 %22 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %43 %17 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %5 %22 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %22 %21 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %21 %19 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %18 %11 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %21 %26 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %35 %43 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %8 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %18 %17 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %30 %56 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %13 %17 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %10 %11 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %18 %17 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %35 %35 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %14 %67 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %31 %12 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %25 %11 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %51 %36 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %35 %24 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %50 %49 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %22 %39 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %23 %43 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+53 %40 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %16 %0 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %21 %26 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %40 %22 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %47 %17 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %17 %17 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %44 %22 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %33 %53 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %24 %33 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %28 %69 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %60 %90 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %55 %57 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %20 %22 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %39 %17 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %36 %28 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %18 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %57 %58 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %33 %17 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %15 %17 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %24 %22 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %37 %18 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %36 %32 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %24 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %28 %78 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %41 %22 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %16 %6 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %45 %6 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %23 %72 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %36 %22 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %18 %6 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %40 %22 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %34 %22 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %23 %22 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %22 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %33 %22 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %16 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %40 %94 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %38 %17 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %60 %38 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %30 %4 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %50 %33 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %26 %42 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %17 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %45 %17 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %50 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %15 %32 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %38 %44 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %70 %38 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %41 %17 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %43 %71 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %88 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %44 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %28 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte