Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %5 %22 %0 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %8 %17 %0 %
2SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %8 %0 %0 %
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %10 %11 %0 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %13 %22 %0 %
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %13 %17 %0 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %14 %67 %0 %
8DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %15 %17 %18 %
8Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %15 %32 %50 %
10BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %16 %0 %13 %
10Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %16 %6 %18 %
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %17 %17 %13 %
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %18 %18 %0 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %18 %11 %0 %
13Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %18 %6 %22 %
13Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %18 %17 %0 %
13Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %18 %17 %0 %
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %18 %0 %17 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %20 %22 %17 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %17 %44 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %21 %26 %13 %
21Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %21 %19 %0 %
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %21 %26 %0 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %22 %39 %11 %
24MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %22 %21 %0 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %23 %72 %20 %
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %23 %22 %22 %
26Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %23 %43 %11 %
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %24 %6 %0 %
29KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %24 %22 %18 %
29Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %24 %0 %18 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %24 %33 %13 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %25 %11 %0 %
34Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %26 %42 %44 %
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %28 %22 %0 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %28 %78 %18 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %28 %17 %67 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %28 %69 %13 %
39Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %16 %28 %
39Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %30 %4 %40 %
39Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %30 %56 %0 %
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %22 %25 %
43Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %31 %12 %0 %
Priemer
D+37 %31 %29 %19 %
44Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %33 %17 %18 %
44Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %33 %22 %27 %
44Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %33 %53 %13 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %34 %22 %22 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %35 %24 %7 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %35 %43 %0 %
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %35 %35 %0 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %36 %22 %22 %
51MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %36 %28 %17 %
51Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %36 %32 %18 %
54Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %37 %18 %18 %
55Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %38 %8 %0 %
55Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %38 %17 %33 %
55Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %38 %44 %50 %
58Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %39 %17 %17 %
59BIONT, a.s.
štátna
D+53 %40 %0 %13 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %40 %22 %13 %
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %40 %22 %22 %
59Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %40 %94 %30 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %41 %17 %55 %
63Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %41 %22 %18 %
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %43 %71 %61 %
65Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %43 %17 %0 %
67Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %44 %60 %67 %
67Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %44 %22 %13 %
69Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %45 %6 %19 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %45 %17 %44 %
71Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %88 %67 %
71Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %47 %17 %13 %
73Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %50 %49 %7 %
73Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %50 %33 %44 %
75Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %51 %36 %7 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %55 %57 %17 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %50 %50 %
78Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %57 %58 %17 %
79Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %60 %38 %39 %
79Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %60 %90 %13 %
81Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %70 %38 %50 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte